แนวทางปฏิบัติตัวในช่วงเที่ยวยุคใหม่ไม่ยากอย่างที่คิด

เที่ยวยุคใหม่

สำหรับขั้นตอนแรกนักท่องเที่ยวต้องทำการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศก่อนเสมอ ตรวจได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค https://covid19.ddc.moph.go.th/ หรือ Facebook : “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” ของ ศบค. หาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดการเจ็บป่วย หรือมีเหตุฉุกเฉินขณะเดินทางท่องเที่ยวไว้ด้วย

หากมีนักท่องเที่ยวมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ควรระมัดระวัง หากมีหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือไม่สบาย ควรงดหรือเลื่อนทริปเดินทางในช่วงนั้นไปก่อนอย่างน้อย 14 วัน ขณะเดินทางท่องเที่ยว ควรเตรียมเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าส่วนตัว ไม่เข้าไปในพื้นที่แออัดและไม่ควรสัมผัสผู้อื่น มองหาสถานที่พัก ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Safety and Health Administration : SHA แนะนำว่าควรเป็นสถานที่เปิดมีถ่ายเทอากาศดีจะดีที่สุด ขณะเดินทางท่องเที่ยวควรเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยส่วนตัวเอาไว้ให้พร้อมใช้งานเสมอเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ต้องไม่ลืมที่จะลงทะเบียนการเข้าและออก หรือสแกน QR Code ไทยชนะให้เรียบร้อย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่นั้น ๆ อย่างเข้มงวด หลังเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวแล้ว หากมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย เช่น เป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ท้องเสีย หรือมีภาวะความผิดปกติที่สงสัยว่าอาจจะเกิดจากการท่องเที่ยวแนะนำให้ไปพบแพทย์และแจ้งรายละเอียดการเดินทางทันที โดยทันที

ท้ายที่สุดวิธีปฏิบัติเหล่านี้จะส่งผลดีกับนักท่องเที่ยวทุกท่านมากยิ่งขึ้น อาจจะฟังดูยุ่งยากแต่ก็ไม่ได้ทำยากอย่างที่คิด หากทุกคนเอาใจใส่และร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมโลกของเราก็จะกลับมาน่าเที่ยวได้ตามปกติ